Websites developed

Description

Ang “AGUYOD FESTIVAL…sa Ciudad de Tayabas ari!”

Ang konsepto ng AGUYOD FESTIVAL ay nabuo sa isipan sa pamumuno ni Mayor DONDI SILANG upang bigyan ng masayang dahilan ang panahon ng bakasyon sa buwan ng Oktobre kung saan ang mga eskwela sa kolehiyo at sekondarya ay nagkakaroon ng “semestral break”.  Gayundin, ang mga taong pansamantalang naninirahan sa malalayong lugar sa labas ng Tayabas upang maghanapbuhay o iba pang dahilan ay umuuwi para sa Todos Los Santos.

Web

Description

The Basilica of San Miguel Arcangel, located in Tayabas, Quezon, was built between the 18th and 19th centuries by Franciscans.

The church's interior is distinctly of neoclassical design, markedly the seven altars, while the entirety of the church is key-shaped. The round transept and crossing was made by the 'maestro carpintero' Severo Carpintero. The dome over the crossing was built together with a third storey and a semicircular pediment.

Web

Description

San Narciso is a 3rd class municipality in the province of Quezon, Philippines.

Web

Description

City of Tayabas online business directory.

Web

Description

BioEco Holdings Corporation is a conglomerate holding company based in Singapore that administers subsidiary companies. The company is financially endowed to engage in special project for investments.

Web

Description

 

The PRM Foundation, a non-stock, non-profit domestic corporation duly registered and accredited.

 

Web

Description

Cignal TV Exclusive Distributor for Quezon and Marinduque Provinces

Web